PROJECTS > Office

Gallery

DuPont/SA Research and Development Center

Office / Adana

  • Architect : Kaya Arıkoğlu
  • Total Area :
DuPont/SA Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 
Yeni Ar-Ge Merkezi  için DuPont/SA fabrikasında mevcut depo binasının kullanılması istenildi.  Programlamada tek bir depo binası yeterliyken ihtiyaç alanlarının genişlemesiyle sol yanındaki depo binası da projeye dahil edildi. Projenin sağ yanında mevcut SHE tesislerinin cephesi ve ön bahçe düzenlenmesi de uygulama esnasında proje kapsamına eklendi.
Mevcut yapıların prekast beton taşıyıcı sistemi ve sınırlı yüksekliği içine iki kat sığdırmak için hafif kompozit beton döşemeli çelik taşıyıcı sistem tercih edildi.  Sadece tek cepheden gün ışığı alabilen binada, çelik taşıyıcı sistemin cephede kendisini ifade edebilmesi binaya ritim kazandırdı. Genelde yatay ve hafif bir görüntüye sahip olan cephede granit seramik bir duvar yatay hareketi sabitleyip girişi belirledi.   
 
 
 
 
 
 
 
next project previous project